Hizmet Szlemesi

1. KULLANIM KOULLARI SÖZLEMES

guleryuzcv.com kullanm artlar; site ile ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar içermekte olup Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koullar balkl metin ile bir bütün tekil eder. Üye, ileme devam etmeden önce ibu Kullanm artlar, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koullarn dikkatle okumaldr. Belirtilen artlarn herhangi biri size / kurumunuza uygun deilse guleryuzcv.com'u kullanmamanz tavsiye ederiz. Kullandnz takdirde bu artlar peinen kabul ettiiniz anlamna gelmektedir. guleryuzcv.com, bu sayfada belirtilen genel koullar diledii zaman deitirme hakkn kendinde sakl tutar. guleryuzcv.com'u ziyaret ettiiniz sürece bu sayfay da ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Üye, kiisel bilgilerinin yer ald formu doldurarak, kullanm artlarnn ileyiini kabul etmi olur. guleryuzcv.com, tek tarafl olarak, ibu Kullanm artlarnda saylan koullara tamamyla ya da ksmen uygun olmadna karar verdii Üyelik bilgilerini yaynlamay reddetme ya da yayndan kaldrma hakkn haizdir.

Ayrca bu sayfalarn tasarmnda ve veritaban oluturulmasnda kullanlan yazlmn kopyalanmas veya kullanlmas kesinlikle yasaktr. Sitede bulunan yazlm ve tasarmlarn her hakk guleryuzcv.com' a aittir.

guleryuzcv.com, Üye'nin ibu Kullanm artlar ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koullarnda belirtilen yükümlülüklere aykr hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gerei gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykr davranmas hallerinde guleryuzcv.com, Üye'nin sistemi ibu Kullanm artlarna, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koullar veya yasalara aykr olarak kullandn tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek ve Üyelii sonlandrmak hakkna sahiptir.

guleryuzcv.com, kendisi tarafndan sonlandrlan Üye hesabna ait her türlü kayd silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kaytlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda guleryuzcv.com tüm dava ve talep haklarn sakl tutmak kaydyla, uram olduu her türlü zararn tazminini Üye'den talep etme ve yükü;mlülüklere aykr davranlar nedeniyle kamu kurumlarna ve/veya üçüncü ahslara ödemek zorunda kalabilecei her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalar için Üyeye aynen rücu hakkn haizdir.


Kullanm

Bu site herkese açktr. guleryuzcv.com'da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak kullanabilir.bu Site Kullanm Koullar" ayrca, guleryuzcv.com hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanclarla yaplm ve/veya yaplacak olan her türlü Üyelik Sözlemesinin de ayrlmaz bir parçasdr.Yalnzca asadaki hallerde, guleryuzcv.com sitenin kullanmn engelleyebilir:

    Yanl, düzensiz, eksik ve yanltc bilgi ve uygun olmayan fotoraf içeren özgeçmiin siteye kaydedilmesi halinde,
    Özgeçmi d bilgilerin; özel veya genel duyurularn, reklam amaçl firma bilgilerinin ve Üyelik sat formasyonlarnn ilave edilmesi halinde,
    Dier bir ahs tarafndan ilan edilen bilgilerin silinmesi veya deitirilmesi halinde
    Sitede yer alan bilgilerin ksmen veya tümüyle kopyalanarak farkl amaçlarla kullanlmas halinde,
    Kullanc ad ve ifre gibi bilgilerin sitenin amac dnda kullanm veya üçüncü kii / ve kurulularla paylalmas halinde.

Belirtilen güvenlik kurallarna uyulmamas halinde ya da kastl veya kastsz olarak aada belirtilenlerden herhangi birini yapan kii veya kiiler hakknda guleryuzcv.com'un her türlü kanuni hakk sakldr.

    Kullanclarn dier özgeçmi bilgilerine girme çabalar ve sitenin genel güvenliini tehdit edecek çalmalar,
    Sitede kullanlan yazlmlarn çalmasn engelleyebilecek faaliyetler,
    Virüs vastas ile sitenin çalmasna engel olma,
    Sitenin genel kurallarna uygun olmayan her türlü elektronik postann yollanmas ve sitenin kilitlenmesini salama amacyla ayn anda oldukça fazla ticari veya kiisel elektronik postann yollanmas halinde.guleryuzcv.com'un Sorumluluklar;

guleryuzcv.com, site üzerinde yer alan firma ve aday bilgilerinin içeriinden sorumlu tutulamaz. Sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, haber, makale, sunulan eitim program ve dier materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. çeriinden sorumlu tutulamaz. özellikle özgeçmilerini sitede bulunduran Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar. guleryuzcv.com, bu sayfada belirtilen genel koullar diledii zaman deitirme hakkn kendinde sakl tutar.

özgeçmiini sitede bulunduran kullanc; özgeç;miinde bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur. Üye hesaplarnn yetkisi olmayanlar tarafndan kullanldn veya ifrelerinin bakalarnn eline geçtiini örendiklerinde bu durumu derhal hemen guleryuzcv.com'a bildirmeyi, guleryuzcv.com'un Üyelerin ifrelerinin, Üyelik hesaplarnn, kullanc adlarnn üçüncü ahslar tarafndan ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacan kabul ve taahhüt eder.

guleryuzcv.com, bir iveren deildir; sitede yer alan özgeçmiler guleryuzcv.com'un sorumluluu altnda yer almamaktadr. veren firma ile kendi vastasyla ilikiye geçen özgeçmi sahibi, bütün sorumluluu üzerine alm olur.

guleryuzcv.com, sitenin yazlmnn her türlü hatadan arnm olduunu ve sitede herhangi bir virüs yer alp almad konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eer bu sitede yer alan bir herhangi yazlm sebebi ile kullandnz yazlm ve donanm unsurlarna herhangi bir zarar gelirse firmamz bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

guleryuzcv.com, eletiri ve yorumlara açktr. Sitemize iletilen tüm eletiri ve yorumlar guleryuzcv.com, mülkiyetinde olup, pazarlama amacyla kullanlabilir.

Bilgisayarnza Otomatik Olarak Yerletirilen Bilgiler guleryuzcv.com'u kullanmanz esnasnda bilgisayarnza ‘Çerez (Cookie)' ad verilen dosyalar yerletirilebilir. Bu dosyalar zararl deildir; sadece siteye verdiiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluturulmasna imkan salamak için kullanlmaktadr.

Ziyaretçilere bilgi salamak veya yardmc olmak amac ile yer alan iliimler (farkl Internet sitelerine yönlendiren balantlar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

Sorumluluklar guleryuzcv.com, ziyaret eden kullanclarn bilgileri (ziyaret süresi, zaman ) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amac ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bal kalmak kaydyla, içerik bölümümüzü zenginletirmek ve iyiletirmek amac ile i ortaklarmzla paylalmaktadr.

Üyelerimize ait bilgilerin gizliliini korumaya yönelik prensip ve uygulamalar örenmek için “Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koullar” bölümünü ayrca incelemenizi tavsiye ederiz.

guleryuzcv.com'u seçerek gösterdiiniz ilgi ve güven için teekkür ederiz.

Kurumsal lanlar Üye Ol Firma Üyelik letiim

Amacmz lanlar Üye Ol Üye Ol letiim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi Aryorum Cv Olutur lan ver letiim Formu
Hizmet Sözlemesi lan      
Kullanm Koullar Sözlemesi      
KUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  kb GÜLERYÜZ nsan Kaynaklar stihdam Danmanlk Özel Eitim Ticaret Ltd. ti. Türkiye Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayl  Kanun uyarnca i arayanlardan ücret alnmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKYE KURUMU KANUNU GERENCE

ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
ikayetleriniz için Türkiye Kurumu l Müdürlüüne bavurabilirsiniz.
TÜRKYE KUR UBELER
BÖLGE TELEFON MAL ADRES
MANSA (0 236) 231 16 20 [email protected] Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 ehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 [email protected] Feritpaa Mah. Müritpnar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 [email protected] Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 [email protected] Seyhan Mah.Karata Cad. No:4 Yüreir ADANA
BALIKESR (0 266) 239 71 54 [email protected] Paaalan Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 [email protected] Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GNCEL HABERLER :
Tm Haklar Sakldr
Asersoft | Webmanager