Bordroloma Hizmetleri

Bordrolama Çözümü

 • irketlere ait aylk ücret bordrolarnn irketten alnan verilere uygun olarak hazrlanmas, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarnn yaplmas ve bordroya ilikin her türlü raporun hazrlanmas,

 • Personele ait ücret bordrolarnn sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapal zarfla elden)

 • Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatnda iletimi,

 • Aylk bordro giderlerinin; irketlerin belirledii maliyet merkezlerine uygun olarak datlmas, muhasebe kaytlarnn hazrlanmas,

 • Yllk izin ve sat primlerinin takibi ve yllk izin defterlerinin tutulmas,

 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazrlanmas, tahakkuklarnn alnmas, müterinin bilgilendirilmesi,

 • Merkez, iyeri ve/ veya ubeye ilikin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalma Müdürlükleri açl ilemlerinin yaplmas, sicil numaras alnmas,

 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazrlanmas,

 • Personele ait vizite kad düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giri-çk bilgilerinin personele gönderilmesi,

 • e giri sigorta bilgilerinin hazrlanmas, iten ayrlta hesaplanmas gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamalarn yaplmas ve insan kaynaklar yönetiminin onay ile bankaya iletilmesi,

 • ten ayrlan personele verilmesi gereken belgelerin hazrlanmas, imzalatlmas gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,

 • Bordrosu tutulan irketlere Yasalar ve uygulamalar konusunda danmanlk verilmesi, sirküler yolu ile irketlerin uygulamalar ve yasal deiiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari ak dndaki iler, irket avukatlar ve/veya çözüm orta avukatlarmz tarafndan karlkl mutabk kalnan tarifeye göre yürütülür),

 • Personel Özlük Dosyalarnn hazrlanmas ve muhafazas.

 • Yasalar ve uygulamalar konusunda danmanlk verilmesi, gerekli uyarlarn yaplmas, yasal uygulamalar ve deiiklikler konusunda bilgi verilmesi.

 • Bordro hesaplar ve uygulamalar konusunda irket yönetimince uygun görüldüü kadar ile personelin sorularna cevap verilmesi.

 

   
Bordroda bulundurma hizmeti nedir?

Müterilerimizin normal kadrolarna ilave olarak  ihtiyaç duyduklar outsource personeli, belirli veya belirsiz bir süre için Güleryüz K bordrosu üzerinden kiralamasdr.  Güleryüz K bordrosunda irketinizde görev yapacak çalanlarn her türlü  özlük ilemlerinin eksiksiz ve zamannda yerine getirilmesi sorumluluu, yasal iveren sfatyla bize aittir.

Ana i konusu ve tek hizmeti bordroda bulundurma olan Bordro Çözümleri ubemiz;  ve Sosyal Sigortalar Kanunu uygulamalar ve özlük ilemleri konusunda uzmanlam Danmanlardan oluan ekibi ile sizlere piyasada ulaabileceiniz en yüksek hizmet kalitesini, en rekabetçi hizmet koullar ile sunar.

Neden Outsource Bordrolu Kadrolar?

Kadro onay alabilmek için gerekli olan sürede i gücünden mahrum kalmamak için,

Doas gerei kalabalk ve eleman devir hz yüksek ekiplerinizin personel departmannzda oluturduu ar operasyonel i yükünden, dolaysyla artan departman maliyetinden kaçnmak için,

Kurulu aamasnda olan irketinizin yasal ve fiziksel kurulu ilemlerini tamamlayana kadar ilk çalanlarnz ie balatabilmek için,

Destek pozisyonlarda çalanlarnz outsource bordroda bulundurma modeli ile stihdam ederek ekonomik kriz, büyümede duraklama gibi dönemlere kar hazrlkl olabilmek için,

Sabit giderlerinizi deiken giderlere dönütürerek, ana i alanlarnza fon yaratabilmeniz için

Neden Güleryüz K Bordro Çözümleri?

Finansal güç ve asl iverene salanan finansal güvence

-Asl ii istihdam olan bir i orta

-Asl ii bordroda bulundurma olan uzmanlam ube

-Deneyimli, müteri odakl, üst seviye hizmet kalitesi sunan bir ekip

-Operasyonel hizmetin ötesinde, Yasalar ve uygulamalar konusunda danmanlk verilmesi, yasal uygulamalardaki deiiklikler konusunda zamannda bilgi verilmesi.

%100 yasalara uygun çalma

-Rekabetçi fiyat avantaj

- akdini sonlandrmak zorunda kalacanz personeli Güleryüz Knin Seçme ve Yerletirme hizmeti sayesinde, ek bir hizmet bedeli ödemeden, hzla yeni bir ie yerletirme imkan

Kurumsal lanlar Üye Ol Firma Üyelik letiim

Amacmz lanlar Üye Ol Üye Ol letiim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi Aryorum Cv Olutur lan ver letiim Formu
Hizmet Sözlemesi lan      
Kullanm Koullar Sözlemesi      
KUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  kb GÜLERYÜZ nsan Kaynaklar stihdam Danmanlk Özel Eitim Ticaret Ltd. ti. Türkiye Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayl  Kanun uyarnca i arayanlardan ücret alnmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKYE KURUMU KANUNU GERENCE

ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
ikayetleriniz için Türkiye Kurumu l Müdürlüüne bavurabilirsiniz.
TÜRKYE KUR UBELER
BÖLGE TELEFON MAL ADRES
MANSA (0 236) 231 16 20 [email protected] Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 ehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 [email protected] Feritpaa Mah. Müritpnar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 [email protected] Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 [email protected] Seyhan Mah.Karata Cad. No:4 Yüreir ADANA
BALIKESR (0 266) 239 71 54 [email protected] Paaalan Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 [email protected] Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GNCEL HABERLER :
Tm Haklar Sakldr
Asersoft | Webmanager