nsan Kaynaklar Ynetim Danmanl
Güleryüz nsan Kaynaklar olarak; pek çok farkl sektörde, birçok kuruma, farkl hizmetlerimizle insan faktörüne odaklanan deiim stratejilerinin gelitirilmesi için nsan Kaynaklar danmanl ve bunlarn uygulanmasnda destek hizmetleri vermekteyiz.
Müterilerimize sunduumuz nsan Kaynaklar alanndaki çözüm ve projelerimizi, çalma ilkelerimiz ve deerlerimiz dorultusunda, müterilerimizin ihtiyaçlar, beklentileri ve hedeflerini temel alarak kuruma özel olarak gelitirmekteyiz.
Güler yüzlü, konusunda uzman ve ilgili ekibimiz ile, verdiimiz danmanlk hizmetinin ya da yürüttüümüz nsan Kaynaklar projelerinin her aamasnda sizlerin yannda yer almaktayz


Ölçme ve Deerlendirme

nsan Kaynaklar Ölçme ve Deerlendirme Danmanl ; kurumlarn personel seçme yerletirme süreçlerinin yaplandrlmas ve mevcut çalanlarnn deerlendirilmesi amacyla, yetkinlik modelleme, kiilik envanterleri, yetenek ve bilgi testleri, deerlendirme merkezi ve görüme tekniklerinin gelitirilmesi, uygulanmas ve sonuçlarn raporlanmasndan oluur.
nsan Kaynaklar Ölçme ve Deerlendirme Danmanl hizmetinin temel amac ; kurumun beklentilerine, pozisyonun ihtiyaçlarna ve yetkinliklerine en uygun kiinin, uygun metotlarla objektif bir biçimde yaplan deerlendirmeler sonucu, en ksa zamanda belirlenebilmesidir. Kullanlan objektif ölçme ve deerlendirme yöntemleriyle pozisyona uygun adaylarn seçilerek çalan devir hznn düürülmesi salanmaktadr.

Müteri Memnuniyeti Aratrmalar

Müteri Memnuniyeti Aratrmas, müteriler açsndan hizmet kalitesini ve memnuniyetini belirleyen deikenleri belirlemeyi hedefler. Müterilerin mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili görülerinin yan sra, yeni ürün gelitirme süreçlerinin oluturulmasna yönelik olarak, henüz tanmlanmam beklentileri ve ihtiyaçlar da aratrma sonucunda elde edilir.
Müteri Memnuniyeti Aratrmasnda, müterilerin memnun olduu ve olmad hizmetlerin belirlenmesi, nedenlerinin aratrlmas, hizmet kalitesini artrmak için beklentilerinin belirlenmesi gibi alanlara odaklanlr.

Kurum Kültürü Aratrmalar

nsan Kaynaklar departman ile birlikte projelendirilen Kurum Kültürü Aratrmas, kurumlarn deiim ihtiyaçlarn, deiimin yönünü ve boyutunu deerlendirmelerini salamak, çalanlarn kurumsal kültür alglarn belirlemek ve deitirmek amacyla yaplmaktadr. Danmanlk bal ile ele alnan Deiim Yönetimi stratejilerinin gelitirilebilmesi için, kurum, departman ve kii baznda uygulanabilen envanterlerle, ’mevcut durum’ ve ’olmas gereken durum’, farkl pozisyon ve fonksiyonlara göre deerlendirilir.
Bu danmanlk çalmas sonucunda, o kuruma ait kurum kültürünü genel olarak belirleyen temel boyutlar saptanr. nsan Kaynaklar departman ile birlikte analiz edilir. Bu boyutlar kurumun kültürüne ait davran modellerinin belirlenmesinde ve grubun davranlarnn öngörülmesinde kullanlmaktadr. Yaplan analiz sonuçlar dorultusunda, kurumun performansn artrabilmek için kurum kültüründe yaplmas gereken deiiklikler belirlenir; bu deiikliklerin gerçekletirilmesi için plan ve projeler gelitirilir.

Çalan Memnuniyeti Aratrmalar

nsan Kaynaklar danmanlk hizmeti kapsamnda olmazsa olmaz aratrma yöntemlerinden biri de Çalan Memnuniyeti aratrmalardr. Çalanlarn i tatmini ve temel motivasyon unsurlar, iin nitelii, çalma ortam, kiisel geliim olanaklar gibi farkl balklar altnda deerlendirilir. Amaç, kurum içinde verimliliin ve i performansnn arttrlmasna yönelik gelime alanlarn, önceliklerine ve kurumun genel performansna etkilerine göre belirlemektir.
Çalanlar, ileri ve ilerinin deiik yönleri ile ilgili ne hissetmektedir?
Çalanlar, hangi konularda ve ne düzeyde memnuniyet ve memnuniyetsizlik yaamaktadr? Bunlar belirleyen faktörler nelerdir ve aralarnda nasl bir iliki vardr? Bütün bu sorularn yantlar nsan Kaynaklar departmanlarnn ana ilgi alan olmaldr.

Bayi/ube Memnuniyeti Aratrmalar

Bayi/ube Memnuniyeti Aratrmas, kurumlarn bayiler, ubeler, servisler gibi birlikte i yaptklar kii veya kurulularn (i ortaklarnn) memnuniyetini belirlemeyi amaçlar. Bu aratrma kapsamnda, iletiim, çalma yöntemleri gibi konularda i ortaklarnn alglarnn belirlenmesi, i ortaklarnn kurumdan beklentilerinin saptanmas, i ortaklarna göre müterilerin ürün ve hizmetlerden beklentilerinin ve müteri ile hizmet/sat sürecinde yaanan problem alanlarnn deerlendirilmesi yer almaktadr.

Kurumsal lanlar Üye Ol Firma Üyelik letiim

Amacmz lanlar Üye Ol Üye Ol letiim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi Aryorum Cv Olutur lan ver letiim Formu
Hizmet Sözlemesi lan      
Kullanm Koullar Sözlemesi      
KUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  kb GÜLERYÜZ nsan Kaynaklar stihdam Danmanlk Özel Eitim Ticaret Ltd. ti. Türkiye Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayl  Kanun uyarnca i arayanlardan ücret alnmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKYE KURUMU KANUNU GERENCE

ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
ikayetleriniz için Türkiye Kurumu l Müdürlüüne bavurabilirsiniz.
TÜRKYE KUR UBELER
BÖLGE TELEFON MAL ADRES
MANSA (0 236) 231 16 20 [email protected] Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 ehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 [email protected] Feritpaa Mah. Müritpnar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 [email protected] Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 [email protected] Seyhan Mah.Karata Cad. No:4 Yüreir ADANA
BALIKESR (0 266) 239 71 54 [email protected] Paaalan Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 [email protected] Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GNCEL HABERLER :
Tm Haklar Sakldr
Asersoft | Webmanager