Seme ve Yerletirme
Üst Düzey Yerletirme(Beyaz yaka istihdam)
Toplu e Alm(Mavi yaka istihdam)
Dönemsel Eleman stihdam

Uzman seviyesindeki kadrolu pozisyonlarnz için Güleryüz K’n seçme ve yerletirme uzmanlndan yararlanarak, zamandan ve giderlerinizden tasarruf edebilir, doru seçilmi i gücüyle uzun soluklu çalma frsat yakalam olursunuz.

Seçme ve yerletirme süreçlerinizde, zamannz efektif kullanabilmeniz ve amacnza en uygun i gücüne ulaabilmeniz için yannzdayz. e aldnz personel ile ilikilerinizin uzun soluklu ve kalc olmas bizim için en önemli önceliklerden biridir. Güleryüz K kanalyla ie aldnz çalanlar, sizi en iyi ekilde temsil ettiimiz ve kurum kültürünüze en uygun eletirmeyi yaptmz için sizinle uzun soluklu bir yolculua çkacaklardr.

Kurumlarda insan kaynann doru deerlendirilmesi ve ilgili ie doru insann seçilmesi;   kurumlarn stratejilerinin, kiilerin ise birey olarak istek ve ihtiyaçlarnn doru tanmlanabilmesi ile mümkündür.

Müterilerimizin  ihtiyaç duyduklar bireysel ve toplu ie alm projelerinde Seçme ve deerlendirme sürecinin en etkin ekilde ileyebilmesi,  çalt kuruma deer yaratacak en uygun elemanlar hzl, güvenilir ve tarafsz  bir yaklamla bulmak ve deerlendirmek için i arayanlarn ve insan kayna arayan firmalarn yanndayz.

Firma talebinin alnmas ile:

Tüm bu süreçlerden geçerken, kurumunuzun stratejik amaç ve hedeflerini gerçekletirebilecek, aranlan pozisyona uygun, davransal ve teknik yeterlilikleri gelimi kiinin seçimi ile kurumsal verimliliinizin artrlmas hedeflenmektedir. Konusunda uzman Güleryüz K Profesyonelleri gizlilik prensibi ile tüm bu süreçten geçerek, gelimi olan yetkinliimizle adaylar arasnda en doru seçimi yaparak, ciddi bir zaman ve maliyet avantaj salarken yanl kii seçiminden doacak kayplar da önlemi olacaktr.

1.htiyaç duyulan çalan profilinin belirlenmesi

2. analizine dayanarak aranan bilgi, beceri ve yetkinliklerin firmamzca saptanmas

3.Eleman bilgi bankamzdan beklentileri karlayacak eleman seçimi

4. Mülakat ve test uygulamalar: Adaylarn beklenilen temel beceri ve yetkinlikleri tayp tamadklar ve firma kültürüne uygunluklar açsndan deerlendirilmeleri ve ön görülen testlere tabi tutulmalar

5.Talep dorultusunda adaylarn belirli testlere tabi tutulmas

• Alglama Testi

• Genel Kültür

• Kiisel Yetenek Testi

• Dikkat Testi

• Yabanc Dil Testi

6.Finalist adaylarn belirlenmesi

7. Adaylarn firmanza teklifi: Bu aamada belirlenen finalist adaylarn firma yetkilisi ile görüülmesi salanr. Adayn uygun bulunmas durumunda i ba yaptrlr.

8.Firma tarafndan onaylanan i ba yapacak adaylara çalacaklar firma hakknda bilgi, sektör bilgisi, kurum kültürü bilinci gelitirmek eitimi verilmektedir.

9. sal ve güvenlii eitimi

10.Seçilen personel için ilk yardm eitimi

11.Bordrolama hizmeti

Farkl seçeneklerde sunulmu hizmetlerimizin hepsini veya birkaçn alabilirsiniz.

Amacmz size kaliteli hizmet sunmak, inizi kolaylatrmaktr.

Kurumsal lanlar Üye Ol Firma Üyelik letiim

Amacmz lanlar Üye Ol Üye Ol letiim Bilgilerimiz
Gizlilik Bildirimi Aryorum Cv Olutur lan ver letiim Formu
Hizmet Sözlemesi lan      
Kullanm Koullar Sözlemesi      
KUR          
KVKK Bilgilendirme Metni        

  kb GÜLERYÜZ nsan Kaynaklar stihdam Danmanlk Özel Eitim Ticaret Ltd. ti. Türkiye Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli 463 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

4904 Sayl  Kanun uyarnca i arayanlardan ücret alnmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir.

4904 SAYILI TÜRKYE KURUMU KANUNU GERENCE

ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR!

 
ikayetleriniz için Türkiye Kurumu l Müdürlüüne bavurabilirsiniz.
TÜRKYE KUR UBELER
BÖLGE TELEFON MAL ADRES
MANSA (0 236) 231 16 20 [email protected] Sakarya, Kamilsu Cd. No:4, 45020 ehzadeler/Manisa
KONYA (0 332) 236 08 28 [email protected] Feritpaa Mah. Müritpnar Sok No:4 Selçuklu /KONYA
BURSA (0 224) 225 15 15 [email protected] Üçevler Mahallesi, Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA
ADANA (0 322) 323 84 44 [email protected] Seyhan Mah.Karata Cad. No:4 Yüreir ADANA
BALIKESR (0 266) 239 71 54 [email protected] Paaalan Mah. 188.Sok.No:30 Merkez/BALIKESR
ANTALYA (0 242) 243 47 70 [email protected] Kanal, Antalya Blv. No:12, 07080 Kepez/Antalya


 
 
 
 
GNCEL HABERLER :
Tm Haklar Sakldr
Asersoft | Webmanager